טבע הדברים

השומרונים

טור ארוך של גברים, צעירים, זקנים וטף, עטויים גלימות לבנות, חלקם חובשים תרבושים אדומים ואוחזים מקלות...

 טבע הדברים

דבר העורך

כבר יותר מחצי שנה שאנחנו – הישראלים – לא יוצאים לטיוליםע בחו"ל וכמעט גם לא בארץ. אבל זה לא אומר...