טבע הדברים 297

דבר העורך

אונייה נראית כמו רב החובל שלה, היה אחד מהמשפטים שאמר אבי לאחיי ולי, כשהיינו ילדים, בנוגע למה שקורה...

 טבע הדברים 297

הגל

גם למדינת יוטה יש סלע אדום משלה, והוא נקרא – The waveהגל, בשמורת טבע אינדיאנית נידחת שרק יחידי...

 טבע הדברים 297

טירות

בשנתיים וחצי שעברו מאז שהתחלנו במרדף הטירות שלנו פגשתי מעט מאוד ישראלים במקומות שבהם ביקרנו. נדמה...

 טבע הדברים 298

עיר המתים

יש משהו בקרבה המתקבלת מביקור אצל אנשים שהיו חלק מההיסטוריה העולמית, אף על פי שהם כבר לא איתנו. בכל...

 טבע הדברים 298

סנוניות

טור ארוך של גברים, צעירים, זקנים וטף, עטויים גלימות לבנות, חלקם חובשים תרבושים אדומים ואוחזים מקלות...