Top Banners
Top Banners
Top Banners
Top Banners

דבר העורך – דצמבר 2017 גיליון 266אודי רן - עורך ראשי

כתבתי כתבה לילדי טבע הדברים וקראתי לה – יחסים – דוּ-קיוּם,  שוּתפוּת , סימבּיוֹזה, טפּילוּת.

כּל המוּשגים האלֶה מתארים יחסים בּין בּעלי חיים וּצמחים, כתבתי; אבל מה בּעצם ההבדל בּינֵיהם?

דוּ-קיוּם הוּא מצב שבּוֹ בּעלי חיים וצמחים חיים זֶה לצידוֹ של זֶה. דוּ-קיוּם יכוֹל לִהיוֹת מצב של שוּתפוּת, מצב שבּוֹ שנֵי הצדדים תוֹרמים לחיים המשוּתפים, וּשנֵי הצדדים נֶהנים מֵהשוּתפוּת. כּך למשל בין בּנֵי אדם וּכלבים – אנחנוּ דוֹאגים להם למזוֹן ושוֹמרים על בּריאוּתם, והם שוֹמרים לנוּ על הבּיִת. בּמצב הזֶה יש עוֹד גוֹרמים, כּמוֹ למשל חברוּת – הכּלב אוֹהב אוֹתנוּ ואנחנוּ אוֹהבים אוֹתוֹ, ואנחנוּ מטיילים יחד, משחקים יחד, וחיים בּאוֹתוֹ בּיִת.

לֹא כּל המצבים של דוּ-קיוּם הם בּאמת יחסים של אהבה וחברות, בּמיוּחד לֹא כּשמדוּבּר בּבנֵי אדם, אבל כך גם אצל בּעלי החיים. מאחר שלֹא כּוּלם חזקים בּאוֹתה מידה, ולֹא כּוּלם טוֹבים אוֹ רעים בּאוֹתה מידה, תמיד יש נצלנים – וכאלֶה שנוֹתנים יוֹתר. הדבר המצחיק בּיוֹתר בּעִניין הזֶה הוּא שֶׁמצב כזֶה מִתקיֵים אפילוּ אצל בּעלי החיים הקטנים בּיוֹתר, כּמוֹ הנמלים, שאצלן יש כּאלֶה שמשקיעות יוֹתר בּעבוֹדה ויש כּאלֶה שנוֹהגות להִתבּטל.

יש בּעוֹלם שלנוּ מערכוֹת גומלין בּין מינים שוֹנים – מערכוֹת שבּהן מין אחד למד להפיק תוֹעלת מִמין אחר, אבל הוּא יוֹדע לשלם עבוּר התוֹעלת הזֹאת. כזאת למשל היא מערכת היחסים שבּין נמלים מסוימות וכנימוֹת. שנֵי מינֵי בּעלי החיים האלֶה חיים על עצים. הכּנימוֹת קטנוֹת, ואֵין להן דרך להגן על עצמן, ואילו לנמלים יש לסתוֹת חזקוֹת, יש ארס, וּבעיקר – יש להן את כּוֹח הקבוּצה. קבוּצה של נמלים יכוֹלה לִתקוֹף וּלהרוג כּל חרק אוֹ בּעל חיים קטן שינסֶה לִתקוֹף את הכּנימוֹת. הנמלים נוֹתנוֹת לכנימוֹת הגנה, והכּנימוֹת בתמורה מייצרוֹת צוּף מתוֹק שֶׁהנמלים מאוֹד אוֹהבוֹת. וכך אנחנוּ רוֹאים מערכת יחסים שיכוֹלה להחזיק מעמד זמן רב, כּל עוֹד כּל אחד מֵהצדדים יקיֵים את חלקוֹ בּעסקה.

בּהרבּה מקוֹמוֹת קיימים יחסֵי שיתוּף בּין בּעלי חיים גדוֹלים, שסוֹבלים מטפילים (כּמוֹ קרציוֹת, כינים ועוד), וּבֵין ציפּורים שניזונות מהטפילים. אִם תִסתכּלוּ על פּרוֹת אוֹ צבאים תִראוּ שבּרוֹב המִקרים עוֹמדוֹת על גבם ציפּורים, ואוֹכלוֹת את הטפילים. ולֹא רק מִגבם, אלא גם מִפּנֵיהם. מערכת דוֹמה מתקיימת בּין דגים גדוֹלים, ואפילוּ דגים טוֹרפים, כּמוֹ הכּרישים, וּבֵין דגים שמתמחים בּניקוּי טפילים שמציקים להם, כּוֹלל אפילוּ בּתוֹך הפּה. הטוֹרפים הגדוֹלים פּוֹתחים את הפּה, וּדגֵי הנקאי נִכנסים פּנימה ופולים את כּל הטפילים מִפּיהם. שנֵי הצדדים יוֹדעים שֶׁהם משיגים תועלת מֵהיחסים האלֶה, וּשנֵיהם יוֹדעים שאִם אחד מֵהם יפר את האמוּן ה"סיפּוּר" יעבוֹר בּין כּל דגֵי הנקאי, והם פּשוּט יפסידוּ את הטיפּוּל.

יש מִקרים שבּהם צמחים מנצלים צמחים אחרים; לִפעמים בּצוּרה שלֹא ממש מזיקה לצמחים המנוּצלים, ולִפעמים בּצוּרה שֶׁהוֹרגת אוֹתם. הצמחים צריכים אוֹר שמש כּדֵי לעשׂוֹת את פּעוּלת ההטמעה, וּכשיש צפיפוּת, כּמוֹ למשל בּיערוֹת, צמרוֹת העצים הגדוֹלים מכסות את אוֹר השמש מֵהצמחים הקטנים יוֹתר. אבל הקטנים לֹא ממש מוותרים, כּי הרֵי בּרוּר שללֹא שמש סוֹפם להִתייבּש ולמות, ולכן הם מטפסים על גִזעי העצים הגדוֹלים ועל הענפים, וּמגיעים לצמרת ואף מעליה, וכך הם זוֹכים להִתקיֵים. אומנם הם גוֹזלים חלק מֵהשמש מֵהעצים שעלֵיהם הם מטפסים, אבל כּוּלם חיים.

כּמוֹ אצל בּנֵי האדם וּבעלי החיים, גם אצל הצמחים יש כּאלֶה שלוֹקחים ולֹא כּל כּך רוֹצים לתת. כּשֶׁהם מצליחים לטפּס על העץ, הם כּל כּך מרוצים, שֶׁהם לֹא חוֹשבים שגם לעץ הנוֹשֵׂא אותם מגיע לחיוֹת, והם מכסים בּעלים שלהם את צמרת העץ כּולה, וּפשוּט חוֹנקים את העץ למוות.

יש אחרים שאוֹמרים לעצמם – למה לי לעבוֹד קשֶׁה? והם שוֹלחים פיוניות אל תוֹך קליפּת העץ, ושוֹאבים דרכּן את כּל המזון שלוֹ הם זקוּקים. לזֶה קוֹראים טפּיל…

ויש כמובן את הטפילים שאנחנוּ מכּירים מחיֵי היוֹמיוֹם שלנוּ כמו הפּרעוֹשים והקרציוֹת שמִסתוֹבבים על פרוותן של חיוֹת המחמד שלנוּ, אוֹ הכּינים שמוֹצאות מוֹשבה על ראשֵׁינוּ – בּמיוּחד כּשאנחנוּ ילדים…

זה כמובן רק עיקרי הדברים במאמר שכתבתי, אבל אחרי שסיימתי, התישבתי לראות את מהדורת החדשות, שסיכמה את הכתבה שלי, רק שהיא הביאה שמות, תפקידים ודוגמאות מהחיים.

ואני חשבתי שאני לא מדבר עם הילדים על פוליטיקה…

 

 

הונג קונג
כתב וצילם: יצחק בן עוזר. הייחוד של הונג קונג הונג קונג הייתה מושבה בריטית מאז מלחמות האופיום במחצית המאה ה-19 ועד העשור האחרון של המאה ה-20. בסוף שנות ה-90 הועברה הונג קונג משליטה בריטית לריבונות של ממשלת סין. מאחר שהעיר חוותה פריחה כלכלית ותושביה נהנו מאווירה ליברלית יחסית לזו שמאפיינת את חלקיה האחרים של הרפובליקה הסינית, סוכם בין כל הצדדים שהונג קונג, אף על פי שהיא שייכת פורמלית לסין, תנהל אורח חיים דומה לזה שניהלה בעבר למשך 50 שנים נוספות ממועד האיחוד מחדש. כמה דוגמאות להבדלים הקיימים כיום בין הונג קונג לאזורים האחרים בסין. בהונג קונג כמו באזורים אחרים שבהם הייתה שליטה בריטית בעבר נוהגים בצד שמאל של הכביש. המטבע של הונג קונג הוא הדולר ההונג קונגי ולא היואן הסיני. אין צורך באשרת כניסה לביקור בהונג קונג, בעוד בכניסה לסין נדרשת אשרת כניסה (סוגים שונים בהתאם למספר הכניסות לסין). העיר הונג קונג מורכבת מאזור יבשתי שמחובר פיזית לסין (כיום יש ...
להמשך קריאה
אלבניה
אלבניה - מסלולי הליכה בארץ מעוררת השראה כתב וצילם: פרץ גלעדי, רשות הטבע והגנים מסע רגלי בתוך יערות עבותים שלא נגמרים, הליכה בשבילים צרים המטפסים על פסגות הרים, ביקור בכפרים קטנים ונידחים שבהם הזמן עמד מלכת ואנשים חייכנים ומכניסי אורחים שחיים בפשטות, ואפילו אוהבים את ישראל והישראלים. השילוב המנצח הזה של תרבות, נופים ואנשים, בתוספת אוכל פשוט וטעים ומזג אוויר נסבל, גרם לי ליהנות מכל רגע. אם נוסיף לכך את העובדה שאת המסע הרגלי עשיתי עם בני דוד, הרי שהכול מושלם. אלבניה שוכנת בדרום-מזרח אירופה, בין יוון ומקדוניה ממזרח ודרום, מונטנגרו וקוסובו מצפון והים האדריאטי ממערב. על שטח של כ-29,000 קמ"ר חיים כשלושה מיליון וחצי תושבים, כמיליון מהם חיים בעיר הבירה טירנה ועוד כ-200,000 בעיר שקודרה ((Shkudre הנמצאת מצפון-מערב לטירנה, במרחק כשעתיים נסיעה. כשני שלישים משטחי המדינה נמצאים בגובה 1,000 מ' מעל פני הים ויותר, והחלק המערבי הוא שפלת חוף פורייה. רוב השטחים הם שטחי חקלאות ויערות טבעיים. גם מים ...
להמשך קריאה
כתב: עופר רענן. אִם תחפּשׂוּ בּטלפוֹן החכם אוֹ בּמחשב, בגוגל, את המילה "כּריש", תִמצאוּ הרבּה סיפּוּרים, סרטים וסרטונים על כּרישים, וגם מידע על הבּעיה העולמית של הכחדת הכּרישים והחיפּוּש המתמיד שלנוּ, בּנֵי האדם, אחרֵי אוֹתם דגים גדוֹלים. בּכל העוֹלם שׂוֹחים להם בּשלווה כ-123 מינים של כּרישים. אני לֹא מכּיר את כּוּלם. הכּרישים סבלוּ בּמשך שנים מֵהשם שנוֹצר להם כּחיה מאוֹד מאוֹד רעה ומפחידה, ובמקוֹמוֹת מסוּימים בּעוֹלם אפילוּ "חיה שצריך להרוג". התדמית הגרוּעה של הכרישים נוצרה, לדעתי ולדעתם של אנשים שחוֹקרים כרישים, אוֹהבים אותם ודוֹאגים להם, בּעִקבוֹת סרט שיצא לקוֹלנוֹע עוֹד לִפנֵי שחלק מֵההוֹרים שלכם (וגם אני) נולדו. זהו סרט מפחיד מאוֹד שנקרא "מלתעוֹת". מסופר בּוֹ על עיירת תיירוּת (כּמוֹ אֵילת) שסוֹבלת מכּריש ענק שמפחיד את כּל האנשים ותוֹקף מִתרחצים. אבל אין לכם מה לִדאוֹג, כּל עוֹד נשמור על מרחק מכרישים ולֹא ננסה לפגוע בּהם, הם לֹא יעשו לנו כּלוּם. כּמוּבן שאסוּר לִזרוֹק להם בּמבּה אוֹ שניצל, בּדיוּק כּמוֹ שאסוּר להאכיל ...
להמשך קריאה