טבע הדברים 297

הגל

גם למדינת יוטה יש סלע אדום משלה, והוא נקרא – The waveהגל, בשמורת טבע אינדיאנית נידחת שרק יחידי...

 טבע הדברים 298

עיר המתים

יש משהו בקרבה המתקבלת מביקור אצל אנשים שהיו חלק מההיסטוריה העולמית, אף על פי שהם כבר לא איתנו. בכל...

 טבע הדברים 297

דבר העורך

אונייה נראית כמו רב החובל שלה, היה אחד מהמשפטים שאמר אבי לאחיי ולי, כשהיינו ילדים, בנוגע למה שקורה...