טבע הדברים 297

דבר העורך

אונייה נראית כמו רב החובל שלה, היה אחד מהמשפטים שאמר אבי לאחיי ולי, כשהיינו ילדים, בנוגע למה שקורה...

 טבע הדברים 298

נקבת המים

טור ארוך של גברים, צעירים, זקנים וטף, עטויים גלימות לבנות, חלקם חובשים תרבושים אדומים ואוחזים מקלות...

 טבע הדברים 297

הגל

גם למדינת יוטה יש סלע אדום משלה, והוא נקרא – The waveהגל, בשמורת טבע אינדיאנית נידחת שרק יחידי...

 טבע הדברים 298

חתולי ביצות

החתולים הם פאר היצירה של הטבע. הם זריזים ושורדים במצבים שבעלי חיים אחרים לא היו עומדים בהם – עד שבא...

 טבע הדברים 298

עיר המתים

יש משהו בקרבה המתקבלת מביקור אצל אנשים שהיו חלק מההיסטוריה העולמית, אף על פי שהם כבר לא איתנו. בכל...