Top Banners
Top Banners
Top Banners

כתבות נבחרות- מגזין לילדים "ילדי טבע הדברים"

מילי ופּריצת הדיסק

הגברת עם השרשרת היא מילי, כּלבּה מעוֹרבת בּת 11 שנים. אפשר לטעות וּלחשוב שמילי שֶׁהִגיעה אלֵינוּ בּתחילת ספּטמבּר, וּמילי שֶׁהִגיעה אלֵינוּ עשָׂרה ימים מאוּחר יוֹתר, בּכלל אֵינן אוֹתה כּלבּה… מילי של תחילת ספּטמבּר הִגיעה למחלקה הנוירולוגית (שמטפּלת בּמערכת העצבּים) שלנוּ כּשֶׁהיא משותקת בּכל ארבּע הגפיים, עִם רגליים מתוחות ונוּקשוֹת וּללֹא יכוֹלת להניע אוֹתן.

להמשך הכתבה לחצו כאן >>>

מסע צילוּם בּקניוֹן הפּרצוּפים – תמנע

יש אנשים שֶׁהדמיוֹן שלהם מפוּתח, והם רוֹאים את מה שאחרים לֹא רוֹאים בּכל דבר. דמיוֹן מפוּתח הוּא מה שנותן ליוֹצרים את היכוֹלת ליצור, כּי הם רוֹאים את התוֹצאה הסוֹפית בדמיונם עוֹד לִפנֵי שֶׁהרעיוֹן נוֹצר. כּך אמנים רוֹאים בדמיונם את התמוּנה, והם פּשוּט מעתיקים אוֹתה לבד. כּך פּסלים, שמִסתכּלים על גוּש אבן ורוֹאים אֵיך צוֹמח מִמנוּ הפּסל, אוֹ אדריכלים שרוֹאים בּעֵיני רוּחם את הבּיִת עוֹד לִפנֵי שֶׁהוּא נִבנה.

לכתבה המלאה לחצו כאן >>>

הפנגולין – חיות נדירות

לפעמים – כּשאתה נִראה שוֹנֶה, אנשים לֹא ממש מחפּשִׂים את חברתך ואפילוּ מִתרחקים מִמך. אבל בּיחסים בּין בּנֵי האדם וּבעלֵי החיים – כּכל שבעל החיים נִראה שוֹנֶה יוֹתר כך מחפּשִׂים אוֹתו יוֹתר, והוא הוֹפך לִהיוֹת ממש מִצרך מבוּקש בּשוּק. כזה הוא הפנגולין – בּעל חיים שנִראֶה כּאילוּ הִגיע אלֵינוּ היישר מִתקוּפת הדינוזאורים.

להמשך הכתבה לחצו כאן >>>

פנגולין - חיות נדירות

טבע צעיר – בולגריה

שמי רוֹתם ואני כּמעט בּת 12. הקיִץ טסתי לחוּפשה של שבוּע עִם אִימא ואבּא, אחי התאוֹם אלעד, ואחוֹתי הקטנה גפן, והִצטרפוּ גם בּת דוֹדתי נֹגה וסבתא שלי. בּמהלך השבוּע בּיקרנוּ בּיערוֹת, בּמִנזרים וּבכנסיוֹת, טיילנוּ בּרגל, וּזמן ניכּר מֵהחוּפשה רכבנוּ על סוּסים. אני רוֹצה לשתף אתכם, ילדי טבע הדברים, בּכמה חוויוֹת שעברתי.

להמשך הכתבה לחצו כאן>>>

כּרישים , סרטים וּמה שבאמת

התדמית הגרוּעה של הכרישים נוצרה, לדעתי ולדעתם של אנשים שחוֹקרים כרישים, אוֹהבים אותם ודוֹאגים להם, בּעִקבוֹת סרט שיצא לקוֹלנוֹע עוֹד לִפנֵי שחלק מֵההוֹרים שלכם (וגם אני) נולדו. זהו סרט מפחיד מאוֹד שנקרא "מלתעוֹת". מסופר בּוֹ על עיירת תיירוּת (כּמוֹ אֵילת) שסוֹבלת מכּריש ענק שמפחיד את כּל האנשים ותוֹקף מִתרחצים. אבל אין לכם מה לִדאוֹג, כּל עוֹד נשמור על מרחק מכרישים ולֹא ננסה לפגוע בּהם, הם לֹא יעשו לנו כּלוּם.

להמשך הכתבה לחצו כאן >>>

ילדים עִם הסביבה – כּיצד אפשר להפחית את השימוּש בּמכוֹנית?

כּמעט כּל אחד ואחת מאִתנוּ נוֹסע לִפעמים בּמכוֹנית. יש ילדים שנוֹסעים מִדי פּעם לטיוּל אוֹ בּילוּי מיוּחד, ויש ילדים שהוריהם מסיעים אוֹתם מִדי יוֹם לבֵית הספר, לחוּגים ולחברים. יש ילדים שאוֹהבים לִנסוֹע בּמכוֹנית וּמבקשים מהוריהם להסיע אוֹתם בּכל הִזדמנוּת, ויש כּאלֶה שאֵינם אוֹהבים זֹאת. יש נסיעוֹת שחייבים לעשׂוֹת בּמכוֹנית, אבל יש נסיעוֹת שלֹא חייבים, ויש סיבּוֹת טוֹבוֹת לִנסוֹע בּמכוֹנית פּחוֹת מִכּפי שאנחנוּ נוֹסעים בּה.

להמשך הכתבה לחצו כאן >>>

מטר המטאורים

מטר המטאורים הפרסאידים הוּא המטר העשיר בּיוֹתר בּשנה של כּוֹכבים נוֹפלים ("גשם של כּוֹכבים") – בשיאו ניתן לִצפוֹת בּיוֹתר מ-100 מטאורים בשעה. השביט הנאמן והוותיק סוויפט-טאטל מפזר חלקיקֵי אבק במסלולו סביב השמש, וב-12 בּאוֹגוּסט מִצטלב מסלוּל כּדוּר הארץ עִם נחיל האבק שמוֹתיר אחריו השביט.

לכתבה המלאה לחצו כאן >>>

חי-דשות מהספארי : עין הנמרה
כּתבֵנוּ מיכה תול סיפּר כּי ושתי, הנמרה בּת ה-12 של הספארי, החלה לִסבּוֹל לִפנֵי כּמה חודשים מִדלקוֹת עֵיניים חוֹזרוֹת. ושתי הנמרצת נעשְׂתה חלשה ועיֵיפה, ולכן היא הורדמה פּעמיים לצוֹרך בּדיקוֹת וטיפּוּלים. כבר בּהרדמה הרִאשוֹנה הִתבּרר שהיא סוֹבלת מִצהבת, וכתוצאה מִכּך מגלאוקומה – שֶׁהיא יתר לחץ תוֹך-עֵינִי. ושתי טוּפּלה, ונִראה כּי מצבה מִשתפּר מאוֹד. היא יצאה לחצר, בּילתה עִם בּן זוּגה פּלי, ואף על פּי שֶׁהדלקוֹת פּגעוּ בּעֵינה הימנית והיא חדלה לִראוֹת בּה, נִראה כּי היא חשה בּטוֹב.

לכתבה המלאה לחצו כאן >>>

הדייגים והים

טריגון חד-אף הוּא חיה מוּגנת מִמִשפּחת הטריגונאים, והוא נִקרא בּעִברית חתוּל ים. מכּירים את השיר "לכוֹבע שלי שלוֹש פּינוֹת"? אז כּך זֶה בּמִקרֶה של הטריגון – הוּא נִראֶה כּמוֹ משוּלש שיש לוֹ שלוֹש פּינוֹת. שמו – טריגון – ניתן לוֹ כּי טְרִי (Three) בּאנגלית פּירוּשוֹ מספר שלוֹש. ביוונית עתיקה פּירוּש המילה טריגון הוּא משוּלש.

לכתבה המלאה לחצו כאן>>>

חתולי ים

לעוד המון כתבות, נופים ובע"ח הזמינו עוד היום את מגזין "ילדי טבע הדברים" ותקבלו גליון ראשון במתנה !

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

טלפון (חובה)

תוכן ההודעה(חובה)